بایگانی برچسب ها: تشخیص عسل طبیعی، تشخیص عسل تقلبی، آزمایش عسل، تشخیص عسل

باورهای نادرست در مورد عسل

آیا عسل شکرک زده تقلبی است؟ تبلور یا شکرک زدن عسل (GRANULATION) از واکنش های عسل طبیعی به دمای محیط است و عسل خالص در صورتی که حرارت ندیده باشد و انزیم دیاستاز داخل آن هنوز فعال باشد در دمای سرد و یخچال باید شکرک بزند!!! در واقع عسل یک مادۀ قندی فوق اشباع است و یکی از آنزیم های مهم عسل، آنزیمی است به نام «دیاستاز» که در صورت مهیا بودن شرایط (قرار گرفتن عسل .